Polska

Polityka prywatności

PRMQD Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Date of adoption: 10.04.2023.

 

1. Ogólne informacje

PRMQD traktuje dane osobowe z odpowiedzialnością i stara się zapewnić ich maksymalną prywatność zgodnie z prawem.
Korzystając z serwisu kuponowego https://prmqd.pl ""PRMQD", automatycznie zgadzasz się przestrzegać postanowień niniejszej Polityki prywatności "Polityka" oraz Regulaminu (https://prmqd.pl/termsofuse). Niniejsza Polityka prywatności reguluje relacje informacyjne, w których stroną jest witryna PRMQD.PL.

 

2. Informacje, które zbieramy

PRMQD może zbierać następujące kategorie danych osobowych od użytkowników korzystających z naszego serwisu kuponowego:
1) Dane osobowe podane przez użytkowników podczas subskrypcji newslettera, w tym: imię, adres e-mail;
2) Dane cyfrowe (nagłówki HTTP, adres IP, pliki cookie, informacje o lokalizacji geograficznej, dane dotyczące używanego przeglądarki;
3) Data i czas dostępu do produktów firmy;
4) Informacje o aktywności użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej.Serwis nie zbiera danych naruszających prawa i wolności użytkowników zgodnie z prawem i niniejszą Polityką prywatności.

 

3. Cele zbierania danych osobowych

Zebrane przez nasze usługi informacje są wykorzystywane tylko do zgodnych z prawem i uczciwych celów:
1) Badanie reakcji użytkowników na nasze produkty podczas korzystania z serwisu kuponowego;
2) Personalizacja i ulepszanie serwisu, z uwzględnieniem zainteresowań użytkowników;
3) Utrzymywanie kontaktu z użytkownikami w celu wysyłania powiadomień i informacji dotyczących działania serwisu - ale tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie zapisze się do newslettera;
4) Tłumienie prób nadużywania naszej usługi internetowej;
5) Ochrona praw użytkowników i praw firmy.

 

4. Ochrona danych osobowych

PRMQD jest jedynym i właściwym właścicielem wszystkich informacji zbieranych przez naszą usługę internetową. Wszystkie poufne dane nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Serwis internetowy korzysta z najnowszych metod szyfrowania i przetwarzania informacji oraz stale je ulepsza. Firma gwarantuje bezpieczeństwo danych użytkowników zgodnie z prawem i niniejszą Polityką prywatności.

 

5. Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies używane przez serwis kuponowy PRMQD są zbierane wyłącznie w celu analizowania i poprawy czynników behawioralnych użytkowników, którzy korzystają z naszych produktów. Dzięki plikom cookies udostępniamy lepszy dostęp do naszej strony internetowej.
Pliki cookies nie przesyłają żadnych poufnych informacji!

 

6. Aktualizacja polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i dodatków do tej Polityki prywatności w świetle wszelkich aktualizacji prawa i dostosowań działania naszego serwisu kuponowego. Powiadomimy naszych użytkowników o wszystkich zmianach, umieszczając informacje na tej stronie. Polityka prywatności ta obowiązuje od momentu jej opublikowania.